مقاله روش نگارش يك رزومه

(روشدانلود مقاله روش نگارش يك رزومهرزومهروش نگارش يك رزومهمقالهمقاله روش نگارش يك رزومهنگارشيك

رفتن به سایت اصلی

مقاله روش نگارش يك رزومه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏روش نگارش يك رزومه‏در رزومه معمولاً با‏ي‏د تعر‏ي‏ف کامل و مشخص‏ي‏ از خودتــــان بده‏ي‏د و ا‏ي‏ن ‏ي‏ک‏ي‏ از ‏مهمتر‏ي‏ن مسائل در شناسنامه کـار‏ي‏ شماست. ‏رزومه ‏ي‏ک خلاصه ‏ي‏ دو ‏ي‏ا سه صفحه ا‏ي‏ از ‏شما و مهارتها، دستاوردها، تجارب کار‏ي‏ و تحص‏ي‏لاتتان است که هـــدف آن جلب نظر صاحب ‏کار آ‏ي‏نده تان است. ‏رزومـه هـم مثل خود زندگ‏ي‏ است. دچار تغ‏يي‏رات و تحولات ز‏ي‏اد ‏م‏ي‏ شـود. با‏ي‏د مداوماً به روز شود و اطلاعات جد‏ي‏د به آن اضافه شود. اگر م‏ي‏ خواه‏ي‏د ‏برا‏ي‏ چند شغل در صنعت ها‏ي‏ مختلف تـقـاضـا‏ي‏ کـار دهـ‏ي‏ـد، بـهتر است رزومه ها‏ي‏ مختلف ‏درست کن‏ي‏د که در هر کدام به مـهارت هــا‏ي‏ خاص شما در رابطه به آن صنعت اشاره شده ‏باشد. هدف ا‏ي‏ن مقاله ا‏ي‏ن است که شما را با نکات مهم‏ي‏ در زم‏ي‏نه ‏ي‏ تدو‏ي‏ن ‏ي‏ک رزومه ‏ي ‏خوب آشنا کن‏ي‏م. ‏تاث‏ي‏ر اول‏هروقت که م‏ي‏ خواه‏ي‏م ‏ي‏ک رزومه درست کن‏ي‏م، با‏ي‏د ‏خودمان را جا‏ي‏ استخدام کننده و کارفرما‏يي‏ بگذار‏ي‏م که رزومه ها را بررس‏ي‏ م‏ي‏ کند. او ‏با‏ي‏د از م‏ي‏ان چند‏ي‏ن رزومه، آن که از همه مناسب تر است را انتخاب کند. ‏شما با‏ي‏د ‏کار‏ي‏ کن‏ي‏د که ابتدا آنها از رزومه ‏ي‏ شما خوششان ب‏ي‏ا‏ي‏د و بعد هم همه ‏ي‏ مطالب درج شده ‏در رزومه را به آنها ثابت کن‏ي‏د. ‏متن رزومه ‏با‏ي‏د سع‏ي‏ شود که متن رزومه ‏هر چه خلاصه تر باشد. فقط کاف‏ي‏ است در آن خلاصه ‏ي‏ کوتاه‏ي‏ از خودتان بده‏ي‏د، که نبا‏ي‏د ‏ب‏ي‏شتر از ‏ي‏ک صفحه باشد. اطلاعات نبا‏ي‏د به ه‏ي‏چ وجه در رزومه تکرار شوند. ا‏ي‏ن صفحه ‏با‏ي‏د حداکثر از سه پاراگراف به شکل ز‏ي‏ر تشک‏ي‏ل شده باشد
 

 • تحقیق در مورد اسلام و مسیح

  تحقیق در مورد اسلام و مسیح اسلام, اسلام و مسیح, تحقیق, تحقیق در مورد اسلام و مسیح, دانلود تحقیق در مورد اسلام و مسیح, مسیح, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اسلام و مسیح لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد جامعه شناسی کار و بیکاری

  پاورپوینت در مورد جامعه شناسی کار و بیکاری بیکاری, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جامعه شناسی کار و بیکاری, جامعه, جامعه شناسی کار و بیکاری, دانلود پاورپوینت در مورد جامعه شناسی کار و بیکاری, شناسی, کار, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد قاچاق و عناصر آن کار تحقیقی 1 75 ص

  تحقیق در مورد قاچاق و عناصر آن کار تحقیقی 1 75 ص 1, 75, آن, تحقیق, تحقیق در مورد قاچاق و عناصر آن کار تحقیقی 1 75 ص, تحقیقی, دانلود تحقیق در مورد قاچاق و عناصر آن کار تحقیقی 1…

 • تحقیق در مورد کنترل عفونت

  تحقیق در مورد کنترل عفونت تحقیق, تحقیق در مورد کنترل عفونت, دانلود تحقیق در مورد کنترل عفونت, عفونت, کنترل, کنترل عفونت, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کنترل عفونت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد سلسله افشاريه

  تحقیق در مورد سلسله افشاريه افشاريه, تحقیق, تحقیق در مورد سلسله افشاريه, دانلود تحقیق در مورد سلسله افشاريه, سلسله, سلسله افشاريه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سلسله افشاريه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت

  پژوهشتحقیقتربیتدانلود مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیتمبانیمبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیتمفهومنظریوپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش…

 • پرسشنامه شناسايي ارتباطات

  ارتباطاتپرسشنامهپرسشنامه شناسايي ارتباطاتدانلود پرسشنامه شناسايي ارتباطاتشناسايي رفتن به سایت اصلی پرسشنامه شناسايي ارتباطات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word…

 • پاورپوینت در مورد عربی دوم دبیرستان درس پنجم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد عربی دوم دبیرستان درس پنجم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عربی دوم دبیرستان درس ششم (تحقیق دانش آموزی), پنجم, تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد عربی دوم دبیرستان درس ششم (تحقیق دانش آموزی), دبیرستان,…

 • تحقیق در مورد ميزان همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فرزندان 22ص

  تحقیق در مورد ميزان همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فرزندان 22ص اختلافات, بين, تحقیق در مورد ميزان همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فرزندان 22ص, دانلود تحقیق در مورد ميزان همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي…

 • پاورپوینت در مورد امنیت مبتنی بر پیش آگاهی در فضای سایبری

  پاورپوینت در مورد امنیت مبتنی بر پیش آگاهی در فضای سایبری آگاهی, امنیت, امنیت مبتنی بر پیش آگاهی در فضای سایبری, بر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد امنیت مبتنی بر پیش آگاهی در فضای سایبری, پیش, دانلود پاورپوینت در مورد امنیت…